ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΕ
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Βασιλίσσης Σοφίας 4
502 00 ▪ Πτολεμαΐδα
T. 2463301308
M. 6981885037
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.